แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
1,202
เดือนที่แล้ว
1,760
ปีนี้
6,412
ปีที่แล้ว
18,445
ทั้งหมด
139,924
ไอพี ของคุณ
3.238.250.105
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือบริการประชาชน7 ต.ค. 2562
2จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 256128 ก.ย. 2562
3จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 256128 ก.ย. 2562
4การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ28 ก.ย. 2562
5การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน28 ก.ย. 2562
6การรับชำระภาษีป้าย28 ก.ย. 2562
7การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่28 ก.ย. 2562
8การรับแจ้งร้องเรียนและเหตุรำคาญ28 ก.ย. 2562
9การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน28 ก.ย. 2562
10การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง28 ก.ย. 2562
11การรับแจ้งการย้ายออก28 ก.ย. 2562
12การรับแจ้งการย้ายปลายทาง28 ก.ย. 2562
13การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด28 ก.ย. 2562
14การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และ ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด28 ก.ย. 2562
15การรับแจ้งการย้ายเข้า28 ก.ย. 2562
16การรับแจ้งการตายเกินกำหนด28 ก.ย. 2562
17การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น28 ก.ย. 2562
18การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน28 ก.ย. 2562
19การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด28 ก.ย. 2562
20การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น28 ก.ย. 2562

12  >> >|