“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
2,840
เดือนที่แล้ว
3,337
ปีนี้
30,200
ปีที่แล้ว
32,230
ทั้งหมด
220,027
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือบริการประชาชน7 ต.ค. 2562
2การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสก28 ก.ย. 2562
3การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่28 ก.ย. 2562
4การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย28 ก.ย. 2562
5การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์28 ก.ย. 2562
6การขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค28 ก.ย. 2562
7การขอรับความช่วยเหลือกรณีประสบเหตุสาธารณภัย28 ก.ย. 2562
8การขอเลขที่บ้าน28 ก.ย. 2562
9การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2128 ก.ย. 2562
10การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติ28 ก.ย. 2562
11การจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคค28 ก.ย. 2562
12การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ28 ก.ย. 2562
13การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ28 ก.ย. 2562
14การแจ้งถมดิน28 ก.ย. 2562
15การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ28 ก.ย. 2562
16การระงับเหตุอัคคีภัย28 ก.ย. 2562
17การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น28 ก.ย. 2562
18การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด28 ก.ย. 2562
19การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน28 ก.ย. 2562
20การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น28 ก.ย. 2562

1 2   >>  >|